Ako napreduje výstavba projektu Gansberg Koliba?

Objekty nového obytného komplexu Gansberg Koliba sa pomaly vynárajú zo zeme.

Na ploche pozemku s rozlohou 6500 m2 vyrastá komplex troch nízkopodlažných bytových domov obklopených unikátne veľkým priestorom vyčleneným pre zeleň a komunitné aktivity. Zastavaná plocha z celku predstavuje len 2000 m2, ostatná časť pozemku korešponduje s pôvodným životom Koliby a zachová veľkorysé plochy zelene aj po dostavbe obytných komplexov.

Výstavba projektu Gansberg Koliba sa začala už koncom roka 2017 a v súčasnosti prebiehajú zemné práce. Stavebných prác sa zhostila renomovaná spoločnosť ISE s.r.o. s ktorou má ITB Development dlhodobo dobré skúsenosti. Zaujímavý a stavebne náročnejší projekt si žiada odborníkov v každej časti realizácie a spolupráca s ISE s.r.o. je zatiaľ plynulá a bezproblémová.
Svahovitý terén pozemku, na ktorom vzniká komplex troch nízkopodlažných bytových domov bol podrobený hydrogeologickému prieskumu, ktorý odhalil zloženie podložia a následne sa začalo so zemnými prácami, prípravou na zakladanie stavby a izoláciou voči vode a vlhkosti. Aby bolo možné stavať tri objekty súčasne, výškovo sa oddeľujú a zabezpečujú pomocou torkrétových stien. Z hľadiska svahovitého terénu sú stavebné práce náročnejšie, čo však neovplyvnilo časový harmonogram stavebných prác.
Aktuálne prebieha zakladanie objektov. Stavba je zložitá z geologického hľadiska preto sa Pristúpilo ku kombinácii plošných aj hĺbkových, pilótových základov. Na základovej doske a pilótach postupne vyrastajú stavebné prvky, ktoré pomaly odhaľujú budúci tvar budov.
Na objektoch A a C vznikajú železobetónové steny a stropné konštrukcie. Postupne sa prejde spod zeme na nadzemné podlažia a začne sa murovanie priečok prvého nadzemného podlažia, takže už čoskoro budeme môcť vidieť časť stavby v reálnych obrysoch budúceho obytného komplexu Gansberg Koliba.

  

  

  

  

  

Späť