Dokončili sme hrubú stavbu projektu!

Sme hrdí na to, že sa nám úspešne podarilo dokončiť hrubú stavbu projektu a hneď sme sa aj pustili do ďalších prác, aby sme svojim klientom mohli čo najskôr odovzdať ich nové byty.

Najviditeľnejšou zmenou je intenzívne zatepľovanie, ktoré práve prebieha v plnom prúde. Zároveň sme začali realizovať vnútroareálové rozvody – pripravujeme kanalizáciu, plynovod, silno- a slaboprúdové vedenie, a tiež zakladáme oporné múry. Vo všetkých objektoch už sú hotové rozvody podľa požiadaviek klientov, a vnútri dokončujeme podlahy. Vo všetkých objektoch sme už úspešne dokončili aj potery. V priebehu najbližšieho týždňa by mali byť hotové aj omietky v objekte A, a následne v objektoch B a C.
Všetky technologické postupy sa dôsledne kontrolujú, pretože svojim klientom chceme dodať len tú najvyššiu kvalitu.

Späť