Oslávili sme dokončenie hrubej stavby Gansbergu

S príchodom septembrových dní sme na projekte Gansberg Koliba dokončili hrubú stavbu.

Tešíme sa, že sa nám to podarilo skôr než máme v harmonograme. Celý náš tím z ITB Development, Architekti Šebo Lichý, spolu s partnermi a dodávateľmi oslávili ukončenie hrubej stavby tradične podujatím „Gleichenfest“.

Dokončenie hrubej stavby je pre investora, projektantov a dodávateľov pomyselnou zastávkou na ceste ku kompletizácii projektu. Tento míľnik znamená, že projekt nadobudol svoje kontúry a je vo fáze, kedy je možné obzrieť si stavbu a dozvedieť sa viac o tom, čo jedinečné ponúka svojim budúcim rezidentom. V tejto fáze je možné vidieť to, ako budú jednotlivé budovy vyzerať. Hrubá stavba teda prináša pohľad na konštrukciu, ktorá ešte nie je celkom zakrytá ďalšími prvkami a preto práve v tejto etape stavby ide o jeden z najzaujímavejších momentov, kedy je odhalená podstata projektu.

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Späť