Napredujeme podľa harmonogramu

Teší nás, že sme opäť bližšie k realizácii prvých bytov projektu Gansberg. Z trojice našich objektov je tomu najbližšie blok A, kde v týchto dňoch finalizujeme vnútorné vybavenie bytov. Kladieme parkety, osádzame dvere, sadíme stromy a trávu v predzáhradkách. 

Teší nás, že sme opäť bližšie k realizácii prvých bytov projektu Gansberg. Z trojice našich objektov je tomu najbližšie blok A, kde v týchto dňoch finalizujeme vnútorné vybavenie bytov. Kladieme parkety, osádzame dvere, sadíme stromy a trávu v predzáhradkách. 


Rovnako tak zveľaďujeme aj spoločné priestory, kde kladieme tapety a svietidlá. V objekte B dokončujeme fasádu a púšťame sa do vnútorného vybavenia bytov. Progresom prechádza aj objekt C, kde kladieme obklady a dlažby, finalizujeme zámočnícke výrobky na fasáde a zároveň v areáli realizujeme sadové úpravy. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Späť